Materily Decopanel

Vyuitie materilov Decopanel v interirovom dizajne

Dekoratvne panely Decopanel ponkaj irok monos? vyuitia. V?aka svojim vlastnostiam a pestrej kle prrodnch motvov s pouite?n hlavne:

decopanel-01

  • v interirovom dizajne (obklady stien, stropov, dlaby a schoditia, vplne dver a nbytku, pracovn dosky, barov pulty a mnoh ?alie),
  • v zaria?ovan kpe?n (podlahy, sprchovacie kty, kpe??ov dosky, umvadl),
  • ako interirov presvet?ovacie prvky (kazetov stropy, svetlky, a pod.),
  • v zaria?ovan predajn (pulty, podstavce, vitrny, stoly).

Decopanel predstavuje modern alternatvu skla pri vrobe nbytku a dizajnrskych interirovch prvkov. Nbytok vyroben z tchto materilov je tlov a pri?ahuje pozornos? svojou jedine?nos?ou. Jednou z hlavnch vhod rady Decopanel je pouitie vplne pod?a vlastnej predstavy zkaznka. Mete tak realizova? svoju predstavu o interiri a urobi? ho jedine?nm a exkluzvnym.

Vlastnosti materilov Decopanel

decopanel-02

Decopanel sa vyzna?uje vysokou trvanlivos?ou, odolnos?ou vo?i vode, vkyvom tepla a dlhou ivotnos?ou. Decopanel Nature m zrove? 2,5-krt niiu hmotnos? ako oby?ajn sklo.

Spsoby uchytenia pre materil Decopanel Nature

sposob-uchytenia-natural

Spsoby uchytenia pre materil Decopanel Stone

sposob-uchytenia-stone

spajanie-materialu-decopanelSpjanie materilov Decopanel Stone

Dosky materilov Decopanel Stone je mon spja? kolmo na seba pod uhlom 90.

Hranovanie materilu Decopanel Stone

hranovanie-decopanel-stone

Parametre materilov Decopanel

Parameter Hodnota
Hrbka panelov 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 mm
Rozmer panelov 700 - 1200 2000 - 2400 mm
Odolnos? vo?i teplu do 80 C
Odolnos? vo?i vriacej vode do 100 C
Odolnos? vo?i pokodeniu a zapineniu cigarety, kva, ke?up, ?aj
Povrchov prava leskl, matn (tzv. efekt pieskovania)

Aktuality do vaej schrnky

Bu?te pravidelne informovan onovinkch a akciovch ponukch materilov Decopanel pre interirov dizajn.

Decopanel je k vm bliie

Materily Decopanel s dostupn u aj v Bratislave v Shopping Palace

Sta? sa fanikom Decopanel aj na Facebooku

decopanel-twitter-02

O spolo?nosti

ISPA - Krsa prrodnho kame?a

Kamenrstvo ISPA Preov, s.r.o. sa zaober importom, distribciou a spracovanm prrodnho kame?a pre stavebnctvo a architektru, domov a bytov interiry a exteriry, cintornsku a sakrlnu architektru.

Kontakty

ISPA Preov, s.r.o.
Kuzmnyho 5 (?ierny most)
080 01 Preov, Slovakia
Tel.: +421 (0) 51 489 1047
Fax: +421 (0) 51 489 1048
E-mail: info@decopanel.sk
Web: www.decopanel.sk