Dajte si naceni? V projekt s materilmi Decopanel

Plnujete vyui? Decopanel v interirovom a bytovom dizajne? Poleme Vm cenov ponuku.

Cenov ponuka

Kvalita v interiri

Modern interirov dizajn si vyaduje kvalitn materily. Decopanel v interiri je tou sprvnou vo?bou.

Inpirujci dizajn

Pri navrhovan interiru retaurcie, bytu ?i kancelrie sa inpirujte realizciami z Decopanelu.

Decopanel News

Najnovie sprvy o materiloch Decopanel, ktor mete dostva? priam na svoj e-mail. Sta? sa zaregistrova?.

Decopanel Stone - kpe??ov dizajn

Pre modern dizajn kpe?ne

Kpe??ov dizajn kladie vysok nroky na kvalitu materilov. Decopanel Stone je idelnym rieenm pre vlhk prostredia.

Decopanel Nature - dizajn kancelrie

Prrodn dizajn v kancelrii

V?aka prrodnm motvom materilov Decopanel Nature mete ma? vo svojej kancelrii dizajnov ksok prrody.

Decopanel Nature - dizajn baru, retaurcie

Interirov dizajn retaurci

rove? barov, retaurci ?i hotelov sa hodnot aj vzh?adom interiru. Odlte sa od ostatnch modernm dizajnom interiru.

Decopanel Stone - umvadl

Vrobky z Decopanel Stone

tlov dizajnov umvadl ?i sprchovacie kty z Decopanel Stone s idelnym doplnkom pre dotvorenie interiru kpe?ne.

Aktuality do vaej schrnky

Bu?te pravidelne informovan onovinkch a akciovch ponukch materilov Decopanel pre interirov dizajn.

Decopanel je k vm bliie

Materily Decopanel s dostupn u aj v Bratislave v Shopping Palace

Sta? sa fanikom Decopanel aj na Facebooku

decopanel-twitter-02

O spolo?nosti

ISPA - Krsa prrodnho kame?a

Kamenrstvo ISPA Preov, s.r.o. sa zaober importom, distribciou a spracovanm prrodnho kame?a pre stavebnctvo a architektru, domov a bytov interiry a exteriry, cintornsku a sakrlnu architektru.

Kontakty

ISPA Preov, s.r.o.
Kuzmnyho 5 (?ierny most)
080 01 Preov, Slovakia
Tel.: +421 (0) 51 489 1047
Fax: +421 (0) 51 489 1048
E-mail: info@decopanel.sk
Web: www.decopanel.sk